Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, smlouvy,zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, smlouvy, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
   

OZV 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů.

1.1.2016

OZV 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů.

1.1.2016
OZV OBCE BISKUPICE č.2/2010 poplatek ze psů

1.1.2011
OZV Obce Biskupice Č.1/2011 o místních poplatcích

30.8.2011

OZV obce Biskupice č.2/2007,kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

1.6.2007

Řády

Kanalizační řád stokové sítě obce Biskupice.pdfřad č1  
Řád veřejného pohřebiště schválený.pdf  

 

Smlouvy

Příkazní smlouva.pdf

Smlouva o úvěru[1].pdf

Smlouva o dílo-VZ Biskupice-kanalizace-nové vyhlášení.pdf

SOD-Insta-Dodatek č. 1.pdf

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

biskupice_footer1.png