Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj Olomoucký kraj
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Dotace

Dotace

Dotace č.1

propagace: 

olomoucky kraj.jpg

Olomoucký kraj jako poskytovatel dotace finančně podpořil investiční akci "BISKUPICE - KANALIZACE".

Dotace OLK.pdf

 

Dotace č.2

propagace:

olomoucky kraj.jpg

Olomoucký kraj jako poskytovatel dotace finančně podpořil JSDH Biskupice  úhradou výdajů na vybavení jednotky.

Smlouva o poskytnutí dotace JSDH.pdf

Dotace.jpg

 

DAR - NADACE AGROFERT

Jednotce sboru dobrovolných hasičů Biskupice byl poskytnut peněžní dar na pořízení dýchacího přístroje Scott Sigma 2

Nadací Agrofert ve výši 25.000,-- Kč.

Propagační foto.docx

 

Dotace č. 4

propagace:

 olomoucky kraj.jpg

Olomoucký kraj poskytl dotaci za účelem finanční podpory určené na nákup drobného majetku knihoven nebo kulturních zařízení, zaměřená cíleně na zkvalitnění podmínek pro kulturní a společenský život v obcích a městech Olomouckého kraje -vybavení obecní knihovny počítačem a tiskárnou.

 Smlouva o poskytnutí dotace.pdf

 

Dotace č. 5

Dotace MMR ČR a EU

dotace

 

Dotace č. 6

propagace:

olomoucky kraj.jpg

Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci akce  "Výstavba chodníků v obci Biskupice".

Hlavním cílem projektu je zvyšování bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců na silnicích I., II. a III. třídy na území Olomouckého kraje.

Smlouva o poskytnutí dotace - bezpečnost.pdf

 

Dotace č. 7

Propagace:

olomoucky kraj.jpg logopov-2020

Projekt "Výstavba chodníků v obci Biskupice - III. etapa" - chodníky a parkovací stání je podpořen v dotačním programu "Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020" v dotačním titulu "Podpora budování a obnovy infrastruktury obce"

Smlouva o poskytnutí dotace POV.pdf

 

Dotace č. 8

Propagace:     

Akce "Výstavba chodníků v obci Biskupice - II. etapa" je spolufinancována z prostředků SFDI.

 

Dotace č. 9

Propagace: 

Propagace Workoutové hřiště v Biskupicích.jpg

Akce "Workoutové hřiště v Biskupicích" je spolufinancována Ministerstvem pro místní rozvoj z programu Podpory rozvoje regionů 2019+.