Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj Olomoucký kraj
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace > Povinně zveřejňované informace old

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Biskupice

2. Důvod a způsob založení

Obec Biskupice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
SDH
Tělovýchovná jednota Biskupice

Knihovna

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Biskupice
  Biskupice 61
  798 12 Kralice na Hané

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Biskupice
  Biskupice 61
  798 12 Kralice na Hané

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 17:00 - 19:00
  Úterý    17:00 - 19:00
  Čtvrtek 17:00 - 19:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 582 368 024
  mobilní telefon: +420 724 185 045

 • 4.5 Čísla faxu

  není

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.obecbiskupice.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  ou.biskupice@volny.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  2mwbxqm 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 11426701/0100

6. IČ

00288021

7. DIČ

CZ00288021

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.,

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020.doc

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Rok 2020

Žádost 1 2020.pdf

Rok 2019

Žádost 1 2019.doc 

Žádost 2 2019.pdf

Rok 2018

Žádost 4_2018

Žádost 3_2018

Žádost 2_2018

Žádost 1_2018

Rok 2017 

Žádost 4_2017

Žádost 3_2017

Žádost 2_2017

Žádost 1_2017

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: