Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj Olomoucký kraj
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Výluka autobusové dopravy ve dnech 2.4. - 5.4.2024

Výluka autobusové dopravy ve dnech 2.4. - 5.4.2024Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o plánované úplné uzavírce křižovatky silnic III/4357 x III/4354 v obci Vrbátky při akci „Vrbátky – Plynofikace cukrovaru Vrbátky (pokládka povrchu křižovatky)“ v termínu od 2. 4. 2024 do 5. 4. 2024.

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčené linky 780412 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Návrh řešení dopravní obslužnosti po dobu trvání úplné uzavírky:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčené linky, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze silnice před přejezdem P7593 od Štětovic – vpravo přes účelovou komunikaci Cukrovaru Vrbátky a.s. s obsluhou přemístěné zastávky Vrbátky,,žel.přejezd na MK do zastávky Vrbátky,ZŠ. Poté budou pokračovat směr Blatec – Dubany, obslouží náhradní zastávku Vrbátky,Dubany a dále ve svých trasách dle platného JŘ.

 

Zastávky Vrbátky,žel.přejezd nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na plochu v blízkosti silnice III/4354 na účelovou komunikaci Cukrovaru Vrbátky a.s. k náhradním označníkům.

Zastávka Vrbátky,pošta nebude obousměrně obsluhovány s náhradou ve stávající zastávce Vrbátky,ZŠ.

Zastávka Vrbátky,Dubany pro linku 780412 nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/4353 před restauraci U Ríšu č. p. 29, v opačném směru před RD č. p. 20 k náhradním označníkům.

Zastávka Vrbátky,Dubany pro spoj č. 3 linky 780400 zůstává v původní poloze.

 

Na dotčenou linku 780412 byl vypracován návrh výlukového jízdního řádu, ve kterých je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. Linka 780412 je v současné době již dotčena úplnou uzavírkou silnice III/5704 v místě mostu v Bystročicích. Jízdní řády přikládáme v příloze k nahlédnutí.