Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj Olomoucký kraj
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, smlouvy, zákony

Vyhlášky, smlouvy, zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

OZV 1-2024 Obecně závazná vyhláška obce Biskupice 1/2024 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

07.02.2024

OZV 2-2024 Obecně závazná vyhláška obce Biskupice 2/2024 o místním poplatku ze psů.pdf

07.02.2024
OZV 1-2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1.1.2020

OZV 3-2021.pdf - Zrušení OZV 1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

28.6.2021

OZV 2-2019 - o místním poplatku ze psů.pdf

1.1.2020
OZV 1-2021.pdf - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  1.1.2022
OZV 2-2021.pdf - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 28.6.2021

OZV obce Biskupice č.2/2007,kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

1.6.2007

Řády

Smlouvy

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací